За нашата работа

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА НАС

Еуромер е лиценцирана фирма со над 20 години работно искуство. Основано како занаетчиско друштво од едно лице веднаш по осамостојувањето на Република Македонија.

Уште при самото основање целта на друштвото беше преку квалитетот да ја постигне довербата на клиентите. Со текот на годините друштвото ги надградуваше своите квалитети и ги зголемуваше своите капацитети.

Почетоците беа скромни, само со изработка на надгробни споменци, но со текот на повеќе годишното работење, не плашејќи се од предизвици, друштвото го прошири делокругот на своето работење и започна со изработка на скали, окапници, кујни, бањи, камини итн.

Од 2011 година друштвото Еуромер доби лиценца од Министерството за транспорт и врски за вршење на погребни дејности на територијата на Р. Македонија.

Денес, работењето на овој фамилијарен бизнис е предводен од младата генерација, држејќи се до своите корени и имплементирајќи современи методи и принципи на работа.
 

Нашето мото

НЕШТО ВО ШТО ВЕРУВАМЕ

Континуитетот и развојот на работењето целиме да го оствариме преку максимизирање на вредностите на клиентите и вработените, како и преку општественото одговорно делување кон локалната заедница, квалитетните услуги и понудата на производи и услуги што ќе одговараат на потребите на клиентите.